Kategoria: INFO

Ogłoszono przez Urszula Karpińska | wersja archiwalna

Informacje dla Zarządu Powiatu

W załączeniu plik pdf z projektem uchwały w sprawie informacji o przebiegu wykonia budżetu, ksztatowaniu się WPF za I półrocze 2017 r.